Vilkår og betingelser

Avtaleinngåelse

Norsk billedvev ved Kristin Sæterdal vilkår og betingelser, vår personvernerklæring og deltagers påmelding bekreftet gjennom kvittering sendt pr. epost utgjør til sammen det samlede avtalegrunnnlaget.

Norsk billedvev er ansvarlig for følgende:

Ansvarlig arrangør er Norsk billedvev ved Kristin Sæterdal, Apalveien 10, 0371 Oslo. Organisasjonsnummer: 982 351 529

Som arrangør står Norsk billedvev ved Kristin Sæterdal ansvarlig overfor kunden for det denne har krav på i henhold til avtalen. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Norsk billedvev ved Kristin Sæterdal, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og kunden er tydelig informert om endringen. Kristin Sæterdal tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

Som arrangør for vevkurs plikter Norsk billedvev å sørge for:

• at kunden får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter

• at det informeres om hvordan betaling skal skje, og at kunden informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet

• at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen.

• Norsk billedvev har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Norsk billedvevs viten, og som den ikke har eller burde kjent til.

Betaling for Norsk billedvevs produkter:

Betalingen foretas gjennom betalingsløsningen PayPal (se www.paypal.com) som behandler kundenes kortinformasjon. Norsk billedvev mottar verken kortnummer eller behandler kunders kortinformasjon.

Kunden må ha en registrert e-postadresse og et passord for å logge inn og foreta kjøp.

Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Norsk billedvev skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av kunden.

Kunden plikter å kontrollere kvittering. Kvitteringen vil vise hvilket ordrenummer, tid og dato samt kjøpesum. Skulle det vise seg at påmeldingen ikke er korrekt plikter kunden og melde fra slik at nødvendige endringer kan gjøres hvis mulig.

Forsinket betaling:

Kunden kan ikke delta på bestilt kurs, privattime, eller annen type bestilling før bestillingen er betalt i sin helhet før avtalte startdato. Bestillingen annulleres dersom betalingen ikke er oss i hende senest ved 2 uker før bekreftet kursstart. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling og da gjelder regler for avbestilling.

Personvern

Ved å betale samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av Norsk billedvev. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre vanlig kundeadministrasjon, for at Norsk billedvev skal ha tilgang til personopplysninger i tilfelle ulykker, for å oppfylle vilkårene for Norsk billedvev avbestilling samt for å administrere og behandle eventuelle skader. Norsk billedvev deler eller selger ikke opplysninger om våre kunder til andre. Se vår personvernserklæring.

Angrerett:

Kunden har ikke angrerett på sine kjøp og bestillinger, jfr Angrerettlovens unntaksbestemmelse i § 22 pkt m).

Avbestilling:

Kunden kan avbestille skriftlig pr. epost. Norsk billedvev aksepterer bare avbestilling eller endring som gjøres av kunden. Norsk billedvev plikter å bekrefte gjestens avbestilling eller endring skriftlig. Ved avbestilling eller endringer har Norsk billedvev rett til å belaste et ekspedisjonsgebyr på NOK 195. Ved avbestilling mindre enn 4 uker før kursstart vil 50 % av kursavgiften, minus endringsgebyr på NOK 195, bli refundert. Ved avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart, vil kursavgiften ikke refunderes.

Kurs som er påbegynt, men av ukjente årsaker ikke fullført, vil verken helt eller delvis bli refundert. Ved bestilling av kombinasjoner av arrangementer som Norsk billedvev selger for en pris som er angitt på forhånd (pakker), kan ikke kunden avbestille enkeltprodukter i arrangementet med mindre dette er avtalt skriftlig på forhånd. Ved avbestilling for enkeltpersoner eller alle medvirkende i bestillingen, gjelder samme regler som ved avbestilling av alle produkter Norsk billedvev tilbyr.

Avlysning

Norsk billedvev betinger seg retten til å kunne avlyse arrangementer dersom det er for få påmeldte deltakere. Kunde skal da varsles senest 6 dager før arrangementetsstart. Kunde vil da få tilbud om annet tilsvarende kurs. Om ikke tilbudet blir overholdt og vi ikke mottar skriftlig henvendelse på dette, så vil ikke innbetalte tilbakeføres til kunden.

Ved avlysning av kurs fra Norsk billedvev side grunnet sykdom blant ansatte, vil kunden få tilbud om annet tilsvarende kurs Om ikke tilbudet blir overholdt og vi ikke mottar skriftlig henvendelse på dette, så vil ikke innbetalte tilbakeføres til kunden.

Norsk billedvev kan ikke stilles til ansvar dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av myndighetspålagte hasteforbud eller restriksjoner på grunn av smittefare, krigshandlinger, ekstremvær, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke. Kunde vil få tilbud om annet tilsvarende kurs. Om ikke tilbudet blir overholdt og vi ikke mottar skriftlig henvendelse på dette, så vil ikke innbetalte tilbakeføres til kunden.

Ved enhver tilbakebetaling til kunde grunnet avlysning påløper et administrasjonsgebyr på kr 195.

Oppdatert 08.10.2021