Bli med på morsomt og
lærerikt kurs i billedvev

Om norsk billedvev

Vev består av renning og innslag. Definisjonen på billedvev er at innslaget ikke er kontinuerlig fra den ene siden til den andre, men legges inn for hånd i ønsket lengde slik at det dannes et bilde. Billedvev ble utviklet i mange gamle kulturer rundt i verden. Begrepet norsk billedvev brukes om hakketeknikken som lager solide vevnader og har et spesielt visuelt uttrykk. Norsk Billedvev AS var også navnet på et verksted som utførte offentlige oppdrag med billedvev i perioden 1959-67.

Om Kristin Sæterdal

Kristin Sæterdal har Høgskolekandidat-grad i Billedvev form og farge fra HiOA. Hun gikk ut i 2004 med beste karakter, det var det siste året denne utdannelsen ble tilbudt i Norge. Kristin ble bergtatt av billedvev da hun var 16 år. Hun bruker billedvev som uttrykksmåte for sin kunst som er innkjøpt til blant annet Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design sin samling. Hun deltar jevnlig på utstillinger i inn- og utland. Les mer på www.kristinsaeterdal.com

Lær å veve billedvev

Billedvev er enkelt å lære og man kommer fort i gang. Det tar tid å veve, men tråd for tråd får man resultater og ser frukten av sitt arbeid. Det kan ofte lønne seg å bruke litt tid på å planlegge. Det langsomme i prosessen er en ressurs fordi man må skille mellom viktig og uviktig, man må ta valg og på den måten investere og verdsette det valget man har tatt. Dette gir fokus og kan virke frigjørende i en hverdag hvor multi-tasking og en jevn strøm av bilder hele tiden krever vår oppmerksomhet.